Belangrijk bericht !!!!

Beste dadizelenaars, leden en niet leden van de Gezinsbond Afdeling Dadizele .

Het corona-virus en de gevolgen ervan hebben ook greep op de werking van onze gezinsbond .

Om de gezindheid en de veligheid van de deelnemers aan activiteiten niet in het gedrang te brengen, hebben wij met ons bestuur een tijdje terug al beslist om alle activiteiten tot en met 31.08.2020 stil te leggen .

Gezien de onzekerheid voor de komende maanden, hoe de pandemie zal evolueren, en welke de beperkingen zullen zijn, moeten we noodgedwongen ook volgende activiteiten afgelasten :

1. Busreis Rijsel

2. Eeuwfeest Gezinsbond 11 Oktober

3. Ook onze disco for kids kan niet doorgaan op de laatste schooldag van dit schooljaar

We hebben beslist om hier op terug te komen in 2021 .

Wat betreft onze sportactiviteiten , daar is ook belangrijk nieuws te melden :

1. Onze turngroep heeft tijdens de lockdown onder leiding van Youri ,”digitaal geturnd ” . Sinds verleden week zijn we weer gestart met de live turnavonden . Deze gaan door op de speelplaats van de basisschool in de ledegemstraat ., terug onder de leiding van Ebe Van Belle .

2. Onze badminton groep , die ligt nog steeds stil . Indien mogelijk , kunnen ook zij weer opstarten ,naargelang wat de veiligheidsraad beslist

3. Onze zwembondjes liggen ook volledig stil . Wij vermoeden dat het zwembad niet meer opengaat voor eind Juni 2020 , zodat we in September (in normale omstandigheden dan toch ) terug opstarten .

Hopend op uw begrip,

Met vriendelijke groeten

Vandecasteele Johan – Voorzitter Afdeling Dadizele