NMBS

 

Korting bij NMBS-passen

 

De files op de autosnelwegen een halt toe roepen door het openbaar vervoer te stimuleren is één van de permanente aandachtspunten van de Gezinsbond. Om de financiële kost voor gezinnen te beperken, geeft onze organisatie bij aankoop van een Go Pass, Rail Pass (1e of 2e klas) of een Key Card ( 2e klas) bij een plaatselijke afgevaardigde een korting van vijf procent in je online portemonnee.

Hoe werkt het ?

Gezinnen met 3 kinderen die recht hebben op kinderbijslag kunnen een kortingskaart voor de NMBS bekomen . Voor gezinsbondleden kan die kaart aangevraagd worden bij de verantwoordelijke kortingskaarten van de afdeling Dadizele, die dan instaat voor de verwerking en de aanvraag in Brussel . (Willy Debree ) .
Wat hebt U nodig voor de aanvraag ?
een uitreksel uit het bevolkingsregister van de gemeente van de samenstelling van je gezin . Dit kan je online aanvragen bij het gemeentebestuur of via de afdelingsverantwoordelijke kortingskaarten .
Voor kinderen ouder dan 18 jaar die hoger onderwijs volgen : een bewijs van het kinderbijslagfonds dat er voor het schooljaar 2018 – 2019 kinderbijslag uitbetaald wordt .
Deze kaart is 1 jaar geldig .
Een gezin betaalt 6 euro per gezin voor de aanvraag ( voor 1 of voor meerdere kaarten ) .
Opgelet : Ouders van 3 kinderen (ook als ze niet meer kinderbijslaggerechtigd zijn ) hebben eveneens recht op een kortingskaart . Deze kaart is normaal 5 jaar geldig (momenteel nog tot en met 2020 ) . Indien je deze kaart nog nooit aangevraagd hebt en je toch soms met de trein reist, dan kan je altijd deze kaart nog aanvragen .
Meer inlichtingen ? Willy.debree@skynet.be of www.gezinsbond.be/kortingskaarten .

 

afdeling dadizele