woordje van de afscheidnemende voorzitter van de afdeling Dadizele

Beste Leden,

Met deze mail wil ik jullie op de hoogte brengen dat ik niet langer Voorzitter ben van Gezinsbond Dadizele. Het was in 2009 voorzien voor 6 jaar maar het zijn er uiteindelijk 9 jaar geworden.
De combinatie met mijn job, onze gezinssituatie, door de meeste gekend en de vele huishoudelijke taken en het onderhoud van huis & tuin laten me niet meer toe om mij verder 100% te kunnen engageren als hoofd van een bloeiende vereniging. Ik blijf wel lid van het dagelijks bestuur.
Het helpen mee organiseren van de rommelmarkt op 1 mei en ledenadministratie en -werving blijven nog een tijdje tot mijn taak behoren.
Samen met een goed werkend bestuur hebben we Gezinsbond Dadizele tot de grootste vereniging van Dadizele gemaakt. Ondertussen hebben we 415 gezinnen die lid zijn waar we heel trots op mogen zijn.
We hebben ook in die 9 jaar altijd een goed gevulde activiteitenkalender aangeboden waar ik veel van jullie ontmoet heb. Met heel veel boeiende , leuke maar ook jammer genoeg regelmatig mindere verhalen.
Nu is het tijd om ook terug wat te genieten wat ik de afgelopen 9 jaar te weinig gedaan heb. Maar we ontmoeten elkaar zeker en vast nog wel in de nabije toekomst.
We hebben met ons dagelijks bestuur Johan Vandecasteele als nieuwe voorzitter verkozen. We wensen hem heel veel succes de volgende jaren. De komende periode kan je zeker nader kennis met hem maken.

Dankjewel voor de mooie afgelopen periode.
Filip Nyffels
Ex voorzitter Gezinsbond Dadizele

  

Huldiging afscheidnemend Voorzitter Filip Nyffels

Onze nieuwe voorzitter, Johan Vandecasteele