JONG EN OUD VEILIG ONDERWEG

JONG EN OUD VEILIG ONDERWEG

Gemeentes kunnen initiatieven nemen waardoor jong en oud zich op een veilige manier kunnen verplaatsen, ook te voet of met de fiets . Verkeerstechnische ingrepen die het verkeer voor kinderen en volwassenen veiliger maken , zijn trouwens goed voor iedereen . Het aantal verkeersdoden mag dan wel dalen, toch vielen er in 2017 nog 290 doden na een verkeersongeval .  Daar waren ook fietsers, vaak kinderen bij . 

Mensen verlangen vrijliggende fietspaden, ingrepen die de zichtbaarheid van kwetsbare verkeersdeelnemers verhogen . Als actiepunten voor gemeenten ziet de Gezinsbond de aanleg van maximaal afgescheiden fietspaden, veilige oversteekplaatsen, en conflictvrije kruispunten .  

Wij vragen onze leden van de Gezinsbond Dadizele om hun verzuchtingen , voorstellen, aan ons door te geven, zodat wij als vereniging voor gezinnen dit kunnen bundelen in een dossier . 

Laat ons de probleempunten binnen onze gemeente weten, stel oplossingen voor , en mail ons op :

johanvdc@telenet.be   Vandenbroucke_dirk@skynet.be

Ten gepaste tijde zullen we het resultaat van onze bevragingen bundelen, en kenbaar maken .

Werk mee aan een veiliger gemeente voor kinderen en volwassenen, voor jong en oud !