PC – multimedia -problemen -GOSA Dadizele

 

pc

Mensen van 50+ zijn de generatie die opgroeiden zonder tablet, pc, iPad, smartphone . Door deze enorme evolutie zitten we soms wel eens met een aantal vragen omtrent het gebruik van onze toestellen .

Daarom deze sessie ,die gegeven zal worden door een professionele informaticus ,die u zal rondleiden en helpen met een antwoord op uw vragen .

Zaal ’t Torreke Dadizele

24 Oktober 2017 , aanvang 13.30 uur  Duur 2 uur

Spreker Yves Durnez .

Kostprijs 3 euro, te betalen aan de ingang . Koffie met gebak voor de aanwezigen.

Inschrijven kan via mail of telefoon bij

Dirk Vandenbroucke 056.50.96.79 of Vandenbroucke_dirk@skynet.be

Filip Nyffels  056.50.41.07 of filip.nyffels@telenet.be

Stel je vraag , duid aan waarover je vraag gaat, pc tablet laptop, en duid aan in welk thema je vraag past software, beveiliging, internet,hardware . Stel je vraag zo compleet mogelijk, en mail deze door uiterlijk tegen 1 oktober 2017 naar

Vandenbroucke_dirk@skynet.be   of    johanvdc@telenet.be

Vermeld steeds je naam ,telefoonnummer en emailadres bij de vraagstelling .

“De Bond” 22 Sept 2017

In de nieuwe editie van ons veertiendaags ledenblad , aandacht voor volgende artikels :

  • de gezinsbond waakt over je pensioen
  • werelddag geestelijke gezondheidszorg “samen veerkrachtig”
  • aandacht voor activiteiten
  • gezonde brooddoos

en nog veel meer .

wie als lid van onze gezinsbond het ledenblad niet ontvangt, gelieve dit te melden aan ons secretariaat Vandenbroucke_dirk@skynet.be