“De Bond” 22 Sept 2017

In de nieuwe editie van ons veertiendaags ledenblad , aandacht voor volgende artikels :

  • de gezinsbond waakt over je pensioen
  • werelddag geestelijke gezondheidszorg “samen veerkrachtig”
  • aandacht voor activiteiten
  • gezonde brooddoos

en nog veel meer .

wie als lid van onze gezinsbond het ledenblad niet ontvangt, gelieve dit te melden aan ons secretariaat Vandenbroucke_dirk@skynet.be