INFO VORMING RIJBEWIJS CAT B -BEGELEIDERS

Vormingsmoment begeleiders voorlopig rijbewijs cat. B
Sedert 1 oktober 2017 moeten begeleiders van jongeren die hen leren autorijden voor het rijbewijs cat. B, een cursus gevolgd hebben die voldoet aan alle voorwaarden. Niettegenstaande berichten in de media die twijfel zaaien omtrent geldigheid van deze vorming wegens een dispuut tussen de Vlaamse en Federale minister van Verkeer, menen we dat het volgen van zo’n cursus een meerwaarde betekent. Het zal voor de begeleiders een heropfrissing zijn van de verkeersreglementen en rij-instructies, waardoor de slaagkans van de jongere zeker vergroot!

Met Gezinsbond Gewest Menen organiseren wij een vormingsavond in samenwerking met de VTI Rijschool Menen op dinsdag 14 november 2017.
De cursus duurt 3 uur, van 19u-22u en gaat door in de lokalen van VTI St.-Lucas Menen, Oude Leielaan 15.
Kostprijs is normaal 20 euro per deelnemer, maar het Gewest neemt daarvan de helft voor zijn rekening, waardoor de leden amper 10 euro betalen.
Maximaal 40 deelnemers en ENKEL voor leden!
Inschrijving bij gewestsecretaris Robrecht Sanders met vermelding lidnummer: e-mail: rob.sanders1@skynet.be

Betaling op rek.nr. BE29 9731 4994 5664 op naam van Gezinsbond VZW Gewest Menen 8930 Lauwe met vermelding “Rijbewijs + naam + lidnummer”