GEZINSONGEVALLENVERZEKERING

(artikel uitgelicht uit “de bond” van 26.05.2017)

Heel wat leden maken al jarenlang gebruik van de gezinsverzekering die de Gezinsbond afsloot met het verzekeringskantoor ADMB Verzekeringen nv. Het is een eenvoudige en goedkope manier om de financiele gevolgen te verzachten bij persoonlijke ongevallen met breuken van de onderste en bovenste ledematen, blijvende invaliditeit van kinderen of overlijden van gezinsleden als gevolg van een ongeval .

 

Wat zijn de verzekerde risico’s na een ongeval ?

-bij beenderbreuken van bovenste en onderste ledematen , een forfaitair bedrag van 100 euro

-bij overlijden van vader en moeder samen : een driemaandelijkse rente van 750 euro gedurende vier jaar

-bij overlijden van vader of moeder, een driemaandelijkse rent van 750 euro gedurende drie jaar

-bij overlijden van weduwe of weduwnaar , een driemaandelijkse rente van 750 euro gedurende twee jaar

-bij overlijden van een kind (vanaf de leeftijd van 5 jaar : 1500 euro

-bij blijvende invaliditeit van de verzekerde kinderen van meer dan 66%,    10.000 euro

Voor 25 euro is je hele gezin verzekerd, vader , moeder en inwonende kinderen (voor zover ze ten laste zijn ). De verzekering gaat in op datum van de betaling van de premie en loopt automatisch af op 30 juni 2018. Als je de polis wil opzeggen, hoef je hiervoor geen opzeggingsbrief te versturen . Wil je de verzekering verlengen , dan is het voldoende om op tijd de nieuwe premie te betalen . Je ontvangt in ieder geval een herinnering wanneer de polis bijna verloopt .

Wil je graag aansluiten bij deze verzekering , dan volstaat het om 25 euro te storten op de rekening van ADMB verzekeringen nv, (be34 8805 4237 0190 ) met vermelding “gezinsongevallenverzekering )

Gezinnnen die zich vorig jaar al aansloten, ontvangen automatisch een brief met de vraag om hun polis te vernieuwen .

Alle info over de gezinsongevallenverzekering : ADMB verzekeringen  nv, Tessenstraat 3-3A, Leuven .Tel 016.31.09.70, verzekeringen.leuven@admb.be