Aanvraag kortingskaarten nmbs

Gezinnen met 3 kinderen die recht hebben op kinderbijslag kunnen een kortingskaart voor de NMBS bekomen . Voor gezinsbondleden kan die kaart aangevraagd worden bij de verantwoordelijke kortingskaarten van de afdeling Dadizele, die dan instaat voor de verwerking en de aanvraag in Brussel . (Willy Debree ) .

Wat hebt U nodig voor de aanvraag ?

  • een uitreksel uit het bevolkingsregister van de gemeente van de samenstelling van je gezin . Dit kan je online aanvragen bij het gemeentebestuur of via de afdelingsverantwoordelijke kortingskaarten .
  • Voor kinderen ouder dan 18 jaar die hoger onderwijs volgen : een bewijs van het kinderbijslagfonds dat er voor het schooljaar 2018 – 2019 kinderbijslag uitbetaald wordt .
  • Deze kaart is 1 jaar geldig .
  • Een gezin betaalt 6 euro per gezin voor de aanvraag ( voor 1 of voor meerdere kaarten ) .

Opgelet : Ouders van 3 kinderen (ook als ze niet meer kinderbijslaggerechtigd zijn ) hebben eveneens recht op een kortingskaart . Deze kaart is normaal 5 jaar geldig (momenteel nog tot en met 2020 ) . Indien je deze kaart nog nooit aangevraagd hebt en je toch soms met de trein reist, dan kan je altijd deze kaart nog aanvragen .

Meer inlichtingen ?  Willy.debree@skynet.be of www.gezinsbond.be/kortingskaarten .