INFO NAMIDDAG KINDEROPPASDIENST

Beste leden, 

Gezien wij kortelings overschakelden naar het digitaal platform wat betreft de kinderoppasdienst,  zou het kunnen dat U als gebruiker, of dat U als kinderoppasser nog enkele vragen of onduidelijkheden hebt . 

Daarom : 8 september 2018 om 14.00 uur houden wij een infomoment voor de oppassers, en ook voor de ouders die wensen gebruik te maken van ons digitaal systeem .

Ondertussen kan je ook kennis maken met onze nieuwe coordinator voor de kinderoppasdienst Dadizele : Sabine Versavel .

Heel belangrijk : registreer je nu reeds op “mijn gezinsbond ” . Zowel voor de kinderoppasdienst,  als voor al uw voordelen, zal zit een zeer nuttig instrument worden  !!!

Dus aarzel niet , en kom langs .Wij beantwoorden al uw vragen  !