GARAGEVERKOOP 28.09.2019

Iedere dadizelenaar kan deelnemen aan de garageverkoop . Er dient wel voorafgaand ingeschreven te worden . ( zie reglement hieronder) . Inschrijven kan vanaf heden !

Voor alle info : Vandenbroucke Dirk 056.50.96.79 of

email Vandenbroucke_dirk@skynet.be

De 2e editie van onze Garage verkoop gaat door op 28.09.2019, van 10.00 u tot 16.00 u.

Iedere inwoner van Dadizele kan deelnemen . Voorwaarden : neem contact op met Dirk Vandenbroucke .

Deelnemers zijn verplicht om in te schrijven, en , uiterlijk tegen 25 Sept 2019. Wie niet ingescheven is , valt NIET onder de garageverkoop van de Gezinsbond !

De Gezinsbond zal een lijst opstellen van alle verkopers , die vooraf ingeschreven hebben bij ons secretariaat , Guido Gezellelaan , 25 , Dadizele ! Wij maken publiciteit voor de deelnemers .

Inschrijven kan vanaf heden .

UIREKSEL UIT HET GEMEENTELIJK REGLEMENT

Een garageverkoop is een commerciele activiteit . Een garageverkoop door particulieren is vrij van leurkaart, maar U heeft wel de toestemming van het schepencollege nodig voor de organisatie . Wanneer meerdere garageverkopen tegelijk doorgaan in vb. dezelfde straat en wanneer er een overkoepelende organisator is vb. een wijkcomité, dan moet de organisator een lijst met alle deelnemers opstellen ( vb oplijsting van de huisnummers per straat ) . Er mogen enkel goederen van particuliere eigendom verkocht worden . U mag dus met andere woorden uw zolder of kelder leegmaken en deze spullen verkopen , maar U mag geen spullen aankopen met het oog ze te verkopen op de garageverkoop (vb aankoop van 20 speelgoedjes die op de garageverkoop zullen verkocht worden ).

Het verkopen van eetwaren en dranken voor eigen rekening is niet toegestaan . Dit kan enkel wanneer de verkoop een menslievend doel heeft en gebeurt door een vereniging . De vereniging heeft hiervoor een speciale machtiging van het schepencollege nodig .afdeling dadizele