1 MEI ROMMELMARKT 2019

Voor alle info, en inschrijving , zich wenden tot Dirk Vandenbroucke

email vandenbroucke_dirk@skynet.be of op 056.50.96.79

U kan vanaf nu reeds inschrijven !

Datum : Woensdag 1 Mei 2019

Van 07.00 u tot 17.00 u – op het parcours vanaf 06.00 u -inkom langs het Torreke waar de standhouders hun plaats toegewezen krijgen .

Straten : Remi Dewittestraat-sperredreef-Dennenlaan-Azalealaan

Prijs : 5 € per stand van 5 meter ,per 5 meter telkens 5 euro erbij (met de auto erbij – minimum 10 meter te nemen )

Betaling ; vooraf het gevraagde bedrag overschrijven op rekening van Gezinsbond Dadizele : BE71 7386 1106 5969 met vermelding van naam deelnemer rommelmarkt

Aantal standen : minimum 300 standen

GEMEENTELIJK REGLEMENT ROMMELMARKT

Een rommelmarkt is een manifestatie voor occasionele particuliere verkopen die op het openbaar domein georganiseerd worden .

Zij wordt door de gemeente, een VZW of privé personen georganiseerd .

Op een rommelmarkt worden alleen tweedehands goederen verkocht, te weten overschotten die een particulier niet heeft aangekocht, geproduceerd of gefabriceerd met het oog op de verkoop . De verkoop van volgende produkten is steeds verboden :

  • nieuwe producten
  • overschotten van voorraden van handelaars en ambachtslieden
  • farmaceutische producten, geneesmiddelen en geneeskrachtige planten
  • medische en orthopedische toestellen
  • optische bril artikelen met een corrigerende werking
  • wapens en munitie
  • geestrijke dranken, tenzij toelating van de inrichter en mits naleving van de wettelijke voorschriften
  • dranken en voedingswaar, met uitzondering van vergunde snacks- en ijsverkopers
  • levende dieren

Op een rommelmarkt worden geen loterijen, tombola’s , kans- of geldspelen toegelaten . De meeste deelnemers aan een rommelmarkt zijn particulieren verkopers, te weten een verkoper die occasioneel goederen verkoopt die hij niet heeft aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd met het oog op de verkoop ervan en waarvan de verkoop van de goederen het normale beheer van een privaat patrimonium niet te buiten gaat .

Aan een rommelmarkt mogen soms ook professionele verkopers worden toegelaten, te weten : alle verkopers die niet onder de definitie van de particuliere verkoper vallen en die gespecialiseerd zijn in de aan-en verkoop van tweedehands goederen/curiosa of die gespecialiseerd zijn in het verkopen van drank, snacks en/of ijs . Een professionele verkoper moet steeds over een machtiging ambulante handel beschikken (leurkaart ) en dient zich tijdens de manifestatie via een zichtbaar uithangbord te identificieren .

Het volledige reglement kan U opvragen per email .

afdeling dadizele